سرود پیروزی

آدم های کوچک به یکدیگر می پردازند، آدم های متوسط به وقایع می پردازند، آدم های بزرگ ایده می سازند.

آدم های کوچک به یکدیگر می پردازند، آدم های متوسط به وقایع می پردازند، آدم های بزرگ ایده می سازند.

سرود پیروزی

هر چه موانع سخت تر و جدی تر باشند، لذت تلاش و رسیدن به پیروزی بیشتر است.

پیوندها

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «freedom» ثبت شده است

زن غربی را آزاد کنید

نگاهی به تاریخ حقوق زن در اروپادر اروپا از قرن 17 به بعد به نام حقوق بشر زمزمه هائی آغاز شد. نویسندگان و متفکران قرن 17 و 18 افکار خود را درباره حقوق طبیعی و فطری‏ و غیر قابل سلب بشر با پشتکار عجیبی در میان مردم پخش کردند. ژان ژاک‏ روسو و ولتر و منتسکیو از این دسته از متفکران و نویسندگانند. اولین‏ نتیجه عملی که از نشر افکار طرفداران حقوق طبیعی بشر حاصل شد این بود که‏ در انگلستان یک کشمکش طولانی میان هیئت حاکمه و ملت بوجود آمد. ملت‏ موفق شد در سال 1688 میلادی پاره ای از حقوق اجتماعی و سیاسی خود را طبق‏ یک اعلام نامه حقوق پیشنهاد کنند و مسترد دارند (ترجمه تاریخ البرماله‏ جلد 4 صفحه 366).

نتیجه علمی بارز دیگر شیوع این افکار در جنگ های استقلال آمریکا علیه‏ انگلستان ظاهر شد. سیزده مستعمره انگلستان در آمریکای شمالی در اثر فشار و تحمیلات زیادی که بر آنها وارد می شد سر به طغیان و عصیان بلند کردند و بالاخره استقلال خویش را بدست آوردند.