سرود پیروزی

آدم های کوچک به یکدیگر می پردازند، آدم های متوسط به وقایع می پردازند، آدم های بزرگ ایده می سازند.

آدم های کوچک به یکدیگر می پردازند، آدم های متوسط به وقایع می پردازند، آدم های بزرگ ایده می سازند.

سرود پیروزی

هر چه موانع سخت تر و جدی تر باشند، لذت تلاش و رسیدن به پیروزی بیشتر است.

پیوندها

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «خط سوم» ثبت شده است

تیربارچی

5 تا اسیر آوردند برای ترخیص از خط سوم، دهقان به عربی پرسید: "با تیربار و چندین صندوق فشنگ چرا تسلیم شدید؟!"

 

افسر اسیر عراقی (شیعه ی اهل نجف که به قول خودش به زور به جنگ آورده شده بوده) خندید و گفت فارسی بلدم ..

 

تیربارچی

 

او گفت: همان طور که می دانید ما در موقعیتی نسبت به منطقه میان تنگ قرار داشتیم که اگر هر نیرویی از شما قصد عبور داشت در تیررس ما بود و به راحتی شکار می شد و مهمات مان هم کافی بود، ولی ...